Auteursarchief: Dik Vedder

En nu aan de slag!

Mijn bijdrage, namens de ChristenUnie, tijdens de raadsvergadering van 15 februari 2011, n.a.v. het beschikbaar stellen van een krediet van € 245.000.- voor het schoolplein en het terrein van de Multifunctionele Combischool te Rouveen: “Voorzitter, de politiek kan soms hard en … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 2 Reacties

Wonen en werken.

Twee keer per jaar bespreken we als raad, in aanwezigheid van de teamchef,  het jaarplan van het team Horst & Waterland van de politie IJsselland.  Gisteravond hebben we teruggekeken op het jaarplan 2010 en vooruit gekeken met het jaarplan 2011, waarin de … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 3 Reacties

Zoek de stoorzender!

Soms moet je als raadslid een keuze maken, terwijl je dat eigenlijk niet zou willen. Dit is ons als raad de afgelopen periode overkomen en juist bij het niet door ons gewilde onderwerp lopen de emoties bij de voor en tegenstanders hoog op. Wat … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 6 Reacties

333 uur!

Afgelopen dinsdag zijn we als raad weer met onze raadsvergaderingen begonnen. Helaas hebben we de traditie van het afgelopen jaar voortgezet, want het was al weer na middennacht toen de voorzittershamer voor de laatste keer viel. Ook nu weer was … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 3 Reacties

Vooruit, nog één keer dan!

Het  jaar 2010 is weer bijna ten einde en we mogen gerust zeggen dat het allesbehalve een rustig  jaartje is geweest voor de landelijke, maar zeker ook voor de plaatselijke politiek. Het is een goede gewoonte om in deze periode, … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 4 Reacties

Voorzitter is dit wat wij willen?

 Tijdens de laatste raadsvergadering van dit bewogen politieke jaar hebben we als raad gesproken over het voorstel van het College om in te stemmen met de mogelijkheid om op verzoek te trouwen op een alternatieve trouwlocatie. Tot op heden kan er alleen … Lees verder

Geplaatst in algemeen | 2 Reacties

Zonder te blikken of te blozen!

Het zijn zware tijden voor college en raad.  Raadsagenda’s met meer dan 25 agendapunten zijn eerder regel dan uitzondering en we zijn tegenwoordig al blij als we voor middernacht het gemeentehuis kunnen verlaten. Gelukkig wordt er door de gemeentebode voor … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 4 Reacties

Zelfs niet één euro!

Het zal mij niet verbazen dat wij als gemeente Staphorst geschiedenis hebben geschreven bij de behandeling van de gemeentelijke begroting en de daarbij behorende algemene beschouwingen. Ik zal mij nader verklaren. Het jaarlijkse hoogtepunt van de plaatselijke democratie zijn de algemene … Lees verder

Geplaatst in begrotingsbehandeling | 6 Reacties

Helderheid.

Als gemeenteraadslid heb je o.a. als taak om de gemeentelijke inkomsten en uitgaven te controleren. Dit is een zeer belangrijke, misschien wel de belangrijkste taak van de gemeenteraad. Het is immers allemaal gemeenschapsgeld waar we over spreken en opgebracht door ons als burgers. Wij … Lees verder

Geplaatst in algemeen | 5 Reacties

ontwikkelingshulp in eigen land?

Deze maand is het precies 4 jaar geleden, oktober 2006, dat een motie van onze fractie nogal wat ophef veroorzaakte. Tijdens de algemene beschouwingen hebben wij toen een motie ingediend, dat het voor ons niet langer acceptabel was, dat de gemeente Staphorst … Lees verder

Geplaatst in algemeen | Één reactie