En nu aan de slag!

Mijn bijdrage, namens de ChristenUnie, tijdens de raadsvergadering van 15 februari 2011, n.a.v. het beschikbaar stellen van een krediet van € 245.000.- voor het schoolplein en het terrein van de Multifunctionele Combischool te Rouveen:

“Voorzitter, de politiek kan soms hard en soms onrechtvaardig zijn. Zeker in dit dossier, de realisatie van een Multifunctionele Combischool in Rouveen, hebben wij als ChristenUnie fractie  en ik als woordvoerder, de nodige kritiek  en onbegrip over ons heen gekregen. Het is altijd goed om als fractie  allereerst de hand in eigen boezem te steken. Helder voor ons is in ieder geval dat wij onze handelswijze, onze afwegingen  m.b.t. dit dossier en de toen door ons ingediende en door een raadsmeerderheid gesteunde motie niet voldoende uitgelegd hebben. Onze visie en daarbij onze moeiten en zorgen  zijn niet goed overgekomen. Twee weken terug zijn wij in Rouveen al in gesprek geweest met  betrokkenen en belangstellenden. Het lijkt ons als fractie ook goed om hier in de raad enkele woorden aan het verleden te wijden nu wij nagenoeg aan het einde van het traject gekomen zijn, immers vanuit het verleden kun je leren in het heden.

Juist op het moment dat wij als raad een besluit moesten nemen over de MCR brak de economische crisis in alle hevigheid uit. Het was dan ook goed te verdedigen op dat moment om af te zien van de MCR, zoals een aantal partijen dat dan ook gedaan hebben. Maar juist in moeilijke tijden is het een uitdaging om zo’n groot project tot stand te brengen. Dus de rug te rechten en de mouwen op te stropen. Na vele uren vergaderen en overleg, hebben we toen als ChristenUnie besloten om het toenmalig College te volgen, en ja te zeggen tegen de MCR, met inachtneming van de motie mbt het aanbestedingsvoordeel. Als partij zijn wij immers voor goed onderwijs en voor het koesteren van de leefbaarheid in de kleine kernen, en daar past een Multifunctionele Combischool in Rouveen uitstekend binnen evenals een bibliotheek, maar dit terzijde.

Voorzitter, de financiële middelen waren beperkt, de economische tegenwind was en is nog sterk, de molensteen van de VVD/Gemeentebelangen was zwaar, maar toch zijn we als fractie ervoor gegaan en hier mag de naam van Gerrit Overweg, hoofd financiën wel eens genoemd worden. Samen met de toenmalige wethouder van financiën Hutten zijn zij beiden tot het randje gegaan om de MCR financieel mogelijk te maken. Uiteraard gesteund door het toenmalige College.

Gelukkig viel de aanbesteding, mede door de bouwhonger en de economische crisis, gunstig uit voor de gemeente. Het voordeel werd conform de ChristenUnie motie toegevoegd aan de wankele financiële reserves van de gemeente. Helder dus. Het is goed om hier nog eens te benadrukken dat dit aanbestedingsvoordeel niet ten koste van de MCR is gegaan, want die wordt gebouwd conform de landelijk geldende normen.

Wij als fractie betreuren het dan ook dat In de afgelopen periode, wat negatieve geluiden en wat onbegrip naar voren kwam uit kringen rond de combischool.  Ook de ingestelde stuurgroep inclusief de directie van beide scholen zette min of meer openlijk vraagtekens bij de besluiten die genomen zijn onder aanvoering van de ChristenUnie fractie.

Wij kunnen ons niet geheel aan de indruk ontrekken dat ook vanuit de richting van de gemeente en de wethouder, niet altijd alles in het werk is gesteld om het gevoerde beleid, de genomen beslissingen en de wettelijk geldende normen goed uit te leggen.

Voorzitter er verrijst op dit moment een zeer mooie Multifunctionele Combischool in Rouveen. En zeker in deze tijd van economische tegenwind en veel bezuinigingen is dat niet vanzelfsprekend maar iets om dankbaar voor te zijn. Bij zo’n mooie school hoort natuurlijk ook een mooi representatief schoolplein. Door de wel overwogen en zorgvuldig genomen besluiten door de raad in het verleden is daar nu dan ook geld voor.

Wij zeggen als ChristenUnie fractie dan ook volmondig en vol overtuiging Ja!  tegen het voorstel wat nu voor ons ligt. Hier hebben we als  fractie immers de afgelopen jaren naar toegewerkt. Daarvoor hebben wij soms wat onbegrip te verduren gehad.  Dit was onze missie. Tot aan de laatste vergadering toe hebben wij, gebruik makend van een metaforisch voorbeeld van de inmiddels beroemde, of moet ik zeggen beruchte wipkip, geprobeerd,  om te bereiken dat er nu ook weer een veel beter voorstel voor ons ligt voor het schoolplein, dan enkele weken terug.

Hoe belangrijk is het als fractie, maar ook als raad,  dat je een visie hebt en daar je ook aan wilt houden en niet te snel van je koers gaat afwijken als er wat ruis op de lijn ontstaat en de grote lijnen blijft volgen.  Als raad ben je immers gekozen om je verantwoording te nemen en besluiten te nemen die goed zijn voor de hele bevolking.  Ook als partij kan en mag je niet uitsluitend politiek bedrijven voor je eigen achterban. Je mag nooit het algemeen belang uit het oog verliezen ook al word je dat niet altijd in dank afgenomen.

Tot slot voorzitter, het moraal van dit verhaal:

Communiceer als fractie en raad helder en duidelijk je visie en burgers probeer vertrouwen te hebben in de politici.  Want mede dankzij de besluiten die in het verleden genomen zijn, beschikt Rouveen straks over een schitterende Multifunctionele Combischool met een schoolplein waarop zonder veel moeite vliegtuigen kunnen landen en is er eventueel ook nog geld over voor andere belangrijke zaken die op korte termijn gaan spelen in Rouveen en die voor de leefbaarheid van ons mooie Rouveen van groot belang zijn!”

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

2 reacties op En nu aan de slag!

  1. Staphorst citi schreef:

    Een beetje vent stemt niet niet op een agent,laten we de Vrijheids partij sterk maken,en zorgen voor meer blauw in het bos,eventuul onder begeleiding,we willen als staphorsters gewaarborgd zijn in onze veiligheid.

  2. HKW 149 schreef:

    Het slaat kant noch wal wat Staphorst citi zegt. Het zijn losse flodders zonder enige diepgang! Reageer dan niet…

    Hier is duidelijk te lezen dat het pad van de politiek niet altijd makkelijk is, als je het doel maar voor ogen houdt! Links en rechts zijn er altijd punten wat verbeterd kunnen worden, maar uiteindelijk staat er straks (mede dankzij de CU) een mooie MCR!

    De klagende inwoners van het betreffende dorp kunnen beter eens in de spiegel kijken…

Reacties zijn gesloten.