Op naar 2 maart !

Het zal u niet ontgaan zijn dat we komende woensdag naar de stembus mogen. Misschien zult u iets dieper moeten nadenken waarvoor u nu precies mag gaan stemmen. Meer dan ooit worden de Provinciale Statenverkiezingen overschaduwd door de aandacht voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. De landelijke politieke kopstukken lopen zich het vuur uit de sloffen om ons op te roepen te gaan stemmen voor de komende Provinciale Verkiezingen. Zelfs partijen als de PVV en D66, die niets liever zouden zien dan dat de Provincies zouden worden opgedoekt, gooien zich vol overgave in de strijd.

Het zal misschien iets te kort door de bocht zijn, maar de landelijke kopstukken, interesseren zich in werkelijkheid maar weinig voor de nieuwe samenstelling van de Provinciale Staten voor de komende 4 jaar.  Nee, waarschijnlijk de enige reden van hun overdreven activiteiten is gelegen in het feit dat de Provinciale Staten op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer in mei mogen kiezen.  Dat is natuurlijk van veel groter belang, want het is immers zeer belangrijk dat de regeringspartijen PVV/CDA/VVD ook een meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. Onze Minister President maakt zich zelfs niet eens zo druk over het feit of men nu wel of niet op de VVD stemt, als men in ieder gaval maar op een regeringspartij stemt. Hij weet immers ook, dat als de regeringspartijen geen meerderheid in de Eerste Kamer krijgen, het gedaan is met het eerste Kabinet Rutten.

Maar het gaat komende woensdag toch echt over de nieuwe samenstelling van de Provinciale Staten.  Met de Provincie heb ik al jaren een soort ‘haat-liefdeverhouding’. Het staat voor mij als een paal boven water, dat 150 jaar na Thorbecke, wij toe zijn aan het opnieuw inrichten van ons staatsbestel. Het is voor mij nog maar de vraag of de huidige Tweede- en Eerste Kamer nog steeds dezelfde samenstelling en bevoegdheden moeten blijven houden, nu inmiddels ruim 50% van de wetgeving afkomstig is vanuit ‘Brussel’. Dat de komende jaren de provincies in de huidige vorm zullen verdwijnen is voor mij geen enkel punt van discussie meer. We zullen naar twee nationale bestuurslagen toegaan in de toekomst. Steeds meer taken zullen verdwijnen bij de Provincies. Ik ben van mening of je zorgt voor een sterk en daadkrachtig bestuur en schaal je de provincie op of je schaft hem af in de huidige vorm. Zo zal de komende tijd ook de Jeugdzorg geheel op het bordje van de gemeenten komen te liggen en dus verdwijnen bij de provincie. 

Er zullen in de toekomst grote economische regio’s ontstaan, al dan niet met een grote gemeente als middelpunt. We zien ook steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan die zich nog weinig aantrekken van de provinciale grenzen. (De korpsbeheerder van onze politie wordt in de toekomst de Burgemeester van Nijmegen) Het is toch ook van ‘de zotte’ dat wij als Staphorst steeds weer tegen de provinciale grens aanlopen als wij, op wat voor terrein dan ook, nauwere samenwerking willen aangaan met onze buurgemeente Meppel. Het zou toch veel meer voor de hand liggen dat wij als gemeente Staphorst een samenwerkingsverband op ambtelijk niveau met Meppel zouden aangaan en niet zoals nu het voornemen is om dit met Zwartewaterland en Dalfsen te doen.

Maar vooralsnog zijn de provincies van groot belang voor o.a. de ruimtelijke ordening (bv. bedrijventerreinen), infrastructuur (wegen en spoorlijnen), openbaar vervoer (bussen en treinen). En dat alleen al zou voldoende moeten zijn om komende woensdag niet uw stem verloren te laten gaan maar naar de stembus te gaan en uw verantwoording te nemen. Er zal de komende jaren veel gesproken worden over hoe wij ons bestuur landelijk, provinciaal, maar ook plaatselijk het beste kunnen inrichten.  Zoals al eerder vermeld, denk ik dat wij in de toekomst naar de volgende bestuurslagen zullen gaan, een Nationaal Bestuur en een Lokaal Bestuur en daarboven een Europees Bestuur. Er komen dus boeiende bestuurlijke tijden aan en mede daarom heb ik mij beschikbaar gesteld voor de Provinciale Staten van Overijssel.

Ik ben er alleen nog niet uit of een 13de plek op de kandidatenlijst van De ChristenUnie nu wel of geen verkiesbare plaats is.

Dit bericht is geplaatst in algemeen. Bookmark de permalink.

Één reactie op Op naar 2 maart !

  1. Jan schreef:

    Geen meerderheid in Eerste Kamer zou einde kabinet betekenen. Wens is de vader van de gedachte?????

Reacties zijn gesloten.