Koning Voetbal

Het zal u niet ontgaan zijn dat er afgelopen dinsdag gesproken is tijdens de raadsvergadering over een eventuele nieuwe voetbalaccommodatie voor de Sportclub Rouveen. Als sport op de raadsagenda staat zijn we altijd verzekerd van een volle raadszaal. Ook nu was dit weer het geval. Wat mij betreft is dit een goede zaak als mensen hun betrokkenheid tonen. Sport is immers emotie, sport verbroedert mensen en brengt mensen bij elkaar, al moet ik toegeven dat de relatie tussen wedstrijdsport en politiek in onze gemeente niet altijd even soepel verloopt.

Het college had een werkgroep in het leven geroepen met als opdracht om binnen zes maanden met voorstellen te komen over de mogelijkheden om te voorzien in een accommodatie voor de SC Rouveen dat voldoet aan de huidige eisen van deze tijd. De voorstellen mochten een periode van 10 jaar en/of een periode van 30 jaar inhouden. De werkgroep is aan het werk gegaan en is met vier opties gekomen:

Optie A: instandhouden huidige accommodatie, maximaal 10 jaar. Dit zou een investering van maximaal 500.000 euro inhouden. Optie B: onderhoud, renovatie en gewenste uitbreiding van bestaande accommodatie voor 20 jaar, maximaal 1 miljoen euro. Optie C: nieuwbouw van de accommodatie op het huidige terrein, 1,4 miljoen euro. Optie D: nieuwbouw van een accommodatie op een andere locatie, investering 1,4 miljoen euro.

De werkgroep zelf koos voor optie C, met daaraan voorafgaand optie A. Men gaf daarbij wel toe dat bij optie A er geen optimaal gebouw ontstaat en er deels sprake is van een desinvestering. Bij de toelichting van hun rapport gaf de werkgroep nog aan dat het college vooraf heeft aangeven dat er geen geld aanwezig was voor nieuwbouw. Het college heeft besloten te gaan voor optie A: “de huidige accommodatie op een zodanige wijze  onderhouden dat het gebouw weer voor meerdere jaren voldoet aan de minimale eisen“. Uit de toelichting van de wethouder komt nieuwbouw pas in beeld in de periode 2014-2018.

Hieronder volgt mijn bijdrage welke ik namens de ChristenUnie heb uitgesproken:

“Voorzitter, sport speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de jeugd. Het kan kinderen waarden en normen bijbrengen, maar ook, om respect naar elkaar op te brengen en gezag en leiding te accepteren. Het is zelfs van belang bij het voorkomen van gezondheidsproblemen.

Sport is ook van grote waarde voor de leefbaarheid van dorpen en kleine kernen. Een voetbalvereniging is van belang voor een duurzame ontwikkeling van het verenigingsleven in een dorp. De sportclub Rouveen speelt een belangrijke rol in het sociale leven in Rouveen. Het geeft zeker een positieve impuls  aan het dorp. Hoewel het misschien ook wel eens een verstikkende werking kan hebben in de richting van andere sporten of andere culturele vorming. Immers, je moet haast wel op voetbal zitten om erbij te horen. Maar hier misschien een andere keer meer over.

Nu de multifunctionele Combischool in de afrondingsfase is gekomen moeten wij het vizier gaan richten op de voetbalaccommodatie in Rouveen. Voor de ChristenUnie fractie is het steeds een combinatie geweest. Het liefst hadden wij in het verleden één groot integraal plan gemaakt voor Rouveen. Helaas is dit niet gelukt. Wel hebben we steeds aangegeven dat het eventuele aanbestedingsvoordeel bij de MCR in de gemeentelijke reserves terecht moest komen en dan eventueel ten goede moest komen aan de accommodatie van Sportclub Rouveen, want voor de ChristenUnie fractie is helder dat na de voetbalvereniging Staphorst  ook de Sportclub Rouveen recht heeft op een mooie accommodatie.

Voorzitter, de gemeente ziet zich gesteld voor een gigantische uitdaging, namelijk een nieuw te bouwen voetbalaccommodatie in Rouveen, waardoor de plaatselijke trots straks weer over een modern sportcomplex kan beschikken. Een sportcomplex die voldoet aan de eisen van deze tijd en recht doet aan de ambities van de Sportclub Rouveen.  Wat deze ambities zijn, is mij niet geheel duidelijk, maar het zou mij niet verbazen dat ook zij graag eens een aantal jaren in de hoofdklasse zouden willen voetballen.

Gelukkig hoeven wij vanavond niet met elkaar te discussiëren of er nu wel of geen nieuwe sportaccommodatie moet komen. Daar zijn we het allemaal wel over eens. We hebben het allemaal laatst met onze eigen ogen kunnen zien en ook de accommodatie check van de KNVB laat hier geen onduidelijkheid over. Helderder kan het haast niet en om het verhaal compleet te maken is ook onze sportnota duidelijk wie het nieuwe clubhuis zal gaan betalen.

Er blijft dus maar één vraag over : Wanneer!

Gaan we pappen en nathouden, of anders gezegd en ik citeer nu uit het rapport van de werkgroep:  “……. dat elke euro die wordt besteed als lapmiddel voorafgaand aan eventuele nieuwbouw, een gedeeltelijke desinvestering is……..”, of gaan we als ondernemende gemeente de mouwen opstropen en de uitdaging aan om ook in deze financieel lastige periode een nieuwe accommodatie tot stand te brengen.

Voorzitter, de ChristenUnie is van mening dat we juist in deze economisch moeilijke tijden met volop bezuinigingen bij de overheden, moeten gaan voor duurzaamheid. We kunnen het naar onze burgers toe niet verkopen dat wij een investering van 500.000 euro gaan doen in een accommodatie die over enkele jaren volledig tegen de grond moet. Dit is niet uit te leggen en te verdedigen tegenover burgers die met gemeentelijke belastingverhogingen  worden geconfronteerd en het bijvoorbeeld wegbezuinigen van bibliotheken in de kleine dorpskernen.

Een opvallend detail is dat er in de bestuursopdracht die het College aan de werkgroep heeft meegegeven, gesproken wordt over een instandhoudingsperiode van 10 en 30 jaar. Er staat dus 30 jaar voor zo’n sport accommodatie en we kunnen dus constateren, dat deze  inmiddels al met ruim 10 jaar overschreden is. Dus de genoemde tijden in de bestuursopdracht zijn nu al ruim overschreden, dus conform de bestuursopdracht zouden we gelijk moeten beginnen met de nieuwbouw en is de werkgroep, met hun optie A , min of meer buiten de opdracht gegaan van hun opdracht.

Voorzitter, het college is van mening dat binnen 5 tot 10 jaar de economische ontwikkelingen en de financiële positie van de gemeente zo verbeterd is dat het dan geen probleem moet zijn om een nieuwe sportaccommodatie te financieren. Dus met andere woorden,  wij moeten keuzes maken welke investeringen wij nu het eerst doen en welke wij wat later in de tijd kunnen zetten. Maar uiteindelijk komen alle investeringen aan de beurt.

De ChristenUnie is daarom van mening dat door het uitstellen van nieuwbouw en te kiezen voor het oplappen van het bouwval, 500.000 euro verkwanseld wordt.

Voorzitter, welk bedrijf, welke onderneming zal  500.000 euro investeren in zijn bedrijfspand, terwijl het weet dat het over enkele jaren het geld heeft voor een nieuw bedrijfspand en het bestaande bedrijfspand tegen de grond gaat. Men zal binnen het bedrijf de mogelijkheden onderzoeken om andere investeringen om te schorten.

Wij pleiten er dan ook voor om investeringen bij andere projecten, die geen verspilling van geld opleveren zoals bij dit voorstel m.b.t. de voetbalaccommodatie Rouveen, uit te stellen. Ik zeg met nadruk uitstellen en niet afstellen want, zoals het college aangeeft, over een aantal jaren ziet alles er weer veel rooskleurige uit en is er wel geld voor grote investeringen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderhoud van de vele kilometers openbare weg in onze gemeente. Er zal echt geen bloed uit voortvloeien als wij het onderhoud van een aantal wegen in onze gemeente een paar jaren voor ons uitschuiven. In ieder geval zal dit geen verspilling zijn van 500.000 euro.                                                                                                                     

Voorzitter, het zal duidelijk zijn, de ChristenUnie fractie kiest dan ook voor optie C , nieuwbouw van de accommodatie op het huidige terrein”.

Na bespreking bleek dat er een meerderheid lijkt te ontstaan, gevormd door CDA, PvdA en ChristenUnie voor optie C, dus spoedig tot nieuwbouw overgaan. Er zal natuurlijk nog wel dekking gevonden moeten worden door andere investeringen wat door te schuiven.

Op 10 mei zal er verder gesproken worden in de raad.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

3 reacties op Koning Voetbal

 1. watcher schreef:

  Heldere bijdrage. Duurzame investering in leefbaarheid van de kern Rouveen. De huidige jonge generatie kan en mag je geen 10 jaar laten wachten. Moedig om de keuze nu te maken in deze tijd. Geld is er wel maar heb je het er ook voor oer. denk niet alleen aan de voetbal maar de rol en het effect van de vereniging in de samenleving. Bloeiende verenigingen betalen zich zelf terug in de estiging van nieuwe inwoners.

 2. Grietje schreef:

  1,4 miljoen euro, wat voor paleis moet het wel niet worden?
  Bedenk wel dat er met gemeenschapsgeld gebouwd gaat worden.

 3. jantje schreef:

  Het is duidelijk dat Grietje geen voetbalfan is. Maar geloof me Grietje als het thuis zo was had je er allang wat aangedaan.
  Met dit gemeenschapsgeld worden veel jongeren vermaakt en dat is belangrijk. Dus CU, chapeau

Reacties zijn gesloten.