….staat in het coalitieakkoord!

De begrotingsbehandeling hebben we als raad van Staphorst voor dit jaar weer achter de rug. Ook dit jaar stelde het weer weinig voor. De coalitiepartijen (SGP/CDA/Gemeentebelangen) hielden elkaar weer stevig vast, zodat er geen enkele goede, inhoudelijke discussie kon worden gevoerd. Wij als oppositiepartijen (PvdA en ChristenUnie) waren niet bij machte om maar iets te bereiken. Met wat voor argumenten wij ook kwamen, steeds werd de discussie geblokkeerd door de uitdrukking: “Dat hebben we afgesproken in het coalitieakkoord”. Einde van elke discussie, sterker nog, door zich steeds achter het coalitieakkoord te verschuilen, is de coalitie veelal van mening dat daardoor enige argumentatie ook niet vereist is. Dit is natuurlijk schadelijk voor de democratie.

Ook het college maakte regelmatig (dankbaar) gebruik van het coalitieakkoord om zich daar achter te kunnen verschuilen. Al werd een aantal malen wel duidelijk zichtbaar dat niet elk collegelid daar zo gelukkig mee was. Immers als college heb je ook weinig of geen speelruimte, door elkaar volledig te gijzelen door het coalitieakkoord.

Tijdens de begrotingsvergadering werden er 13 moties en 6 amendementen ingediend door de verschillende partijen. Het zal u niet verrassen dat nagenoeg bij elke stemming de uitslag was , 3 partijen voor en 2 partijen tegen of juist andersom. Ik laat het aan uw fantasie over welke partijen hier bedoeld worden.

Ik hoor u denken, is dat nu allemaal zo erg, dat hoort toch gewoon bij het ‘politieke spel’. Natuurlijk is dat conform de politieke regels. Een democratie werkt nu eenmaal met meerderheden en minderheden, kijk maar eens naar de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Daar werkt men met een minderheidskabinet (CDA en VVD) die door gedoogpartners (PVV en SGP) aan een meerderheid worden geholpen. Wat dat betreft hebben Staphorst en de landelijke politiek veel overeenkomsten.

Maar, om nog even terug te komen op de begrotingsvergadering, er waren dus wel degelijk meerderheden voor verschillende voorstellen, maar om de coalitiebelangen werd er anders gestemd. Kijk dan is het al minder onschuldig. Er zijn nu besluiten genomen waar eigenlijk geen meerderheid voor aanwezig was. Maar gestemd wordt er in de raad en niet in de wandelgangen of via de mail.

De reden dat de coalitiepartijen zich zo krampachtig aan elkaar vasthouden is, dat wij hier net als ‘Den Haag’, werken met een gelegenheidscoalitie. Een kenmerk van zo’n gelegenheidscoalitie is dat men eigenlijk niets met elkaar heeft en eigenlijk niet met elkaar samen wil werken, maar dat men door een speciale gelegenheid of onderwerp min of meer gedwongen werd om samen een coalitie te vormen. Als je dan maar vooraf een strak (coalitie)akkoord met elkaar afspreekt, waar niet van afgeweken mag worden, kan zo’n gelegenheidscoalitie het (lang) volhouden. Maar u voelt wel, ‘de liefde’ tot elkaar ontbreekt volledig. Dit geeft een patstelling en verlamt de discussie in de raad.

Bij een gelegenheidscoalitie hoort natuurlijk ook een gelegenheidscollege. Ook binnen het college ontbreekt ‘de liefde’. Als U regelmatig een raadsvergadering bezoekt (en als u dat niet doet moet u dat zeker eens doen) zal het u ook opgevallen zijn. Ons college bestaat uit bestuurders met ieder afzonderlijk hun eigen kwaliteiten, maar die samen (nagenoeg) niets hebben met elkaar. Men accepteert dat men met elkaar moet samenwerken. Het is nog minder dan een ‘verstandshuwelijk’.

Duidelijk zichtbaar en ook merkbaar is dat onze burgemeester zeer ongelukkig is met deze situatie. Vaak zeggen uitdrukkingen en gebaren meer dan duizend woorden. Hij hoeft zich echter zelf niets te verwijten, want hij werd met deze coalitie ‘opgezadeld’. Ondanks allerlei pogingen die hij als voorzitter van het college onderneemt, lukt het hem niet om de eenheid in het college te bewerkstelligen en deze uit te stralen. Twee wethouders zitten daar en proberen zo goed mogelijk hun straatje schoon te houden en de rit zonder kleerscheuren uit te zitten. De derde wethouder voert zijn eigen programma uit, niet gehinderd door enige samenbindende eigenschappen.

In deze periode waarin zoveel belangrijke besluiten genomen moeten worden, o.a. over toekomstige samenwerking met andere gemeenten en waar we niet en waar we wel op kunnen bezuinigen zitten we opgescheept met een gelegenheidscoalitie.

Juist nu is er behoefte aan een sterke coalitie, een sterk college, maar ook een sterke en eensgezinde raad die vertrouwen heeft in elkaar en die samen onze gemeente door deze moeilijke periode heen manoeuvreert en daar past geen coalitie bij die elkaar niet vertrouwt en zich verschuilt achter het coalitieakkoord.
Door naar elkaar te luisteren, het uitwisselen van argumenten en goede inhoudelijke discussies in de raad komen de goede beslissingen en besluiten tot stand. En niet door te roepen, dat hebben we afgesproken in het coalitieakkoord, ruim 2 jaar terug. De wereld staat immers niet stil!

Zo, dat lucht op!

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

3 reacties op ….staat in het coalitieakkoord!

  1. Juist, nou ja juist? schreef:

    Vertrouwen lijkt HET woord van Dik Vedder te zijn. En dat is nu juist wat hij / CU NIET geeft aan deze raad en college.was er een spreekwoord van een pot en een ketel ? Kom op Dik…… Laat na twee jaar maar weer zien een democratisch politicus te zijn!

  2. jeroen schreef:

    als het schip lek is ,verlaten de ratten het schip.

  3. Roel Poolman schreef:

    Hey Dik volgens mij is het tijd om de knop om te zetten naar positieve oppositie! Heb geen medelijden met een burgemeester waarvan jij denkt (of weet) dat hij ongelukkig is. Hij is vrij om zijn eigen keuze te maken wanneer het werk eventueel niet (meer) bevalt. De kreet samenbindende eigenschappen over de wethouders zou een kreet uit de eigen CU koker kunnen zijn na grondige evaluatie over het niet naar wens verlopen van de laatste verkiezingen. De spiegel is nog steeds de beste methode om je eigen rimpels goed te kunnen ontdekken. Ja Dik, jij en ik hebben nu te maken met deze gelegenheidscoalitie en jij en ik weten dat dit nog een paar jaar duurt. Maar is het één ook niet het gevolg van het andere wat hiervoor heeft geregeerd in de Staphorster gemeenschap? Regeren is vooruit zien! Ik neem aan dat de CU ook graag mee wil regeren? Zet dan de knop om naar positieve oppositie! Wie goed doet, goed ontmoet. Als je kunt delen kun je ook vermenigvuldigen. Pak de handschoen op en zorg dat jou partij klaar is voor de volgende verkiezingsronde die komen gaat. Een sportief verliezer is bij machte een negatieve ervaring in positieve kracht en motivatie om te zetten. De Cu is nu aan zet!

Reacties zijn gesloten.